Comunicat de presă proiectul COD – Conditii optime pentru digitalizare, ID proiect 142948

Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Satu Mare, în parteneriat cu Asociatia Centrul National Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy  Maramureş implementează proiectul COD – Conditii optime pentru digitalizare ,  ID proiect 142948. Proiectul vizează obiectivul specific POCU 3.12, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

OBIECTIVE:

  1. Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continua.
  1. Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale pentru un număr de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Nord-Vest , cu preponderenţă Satu Mare şi Maramureş, dar şi Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Est, Centru.

Vor fi organizate  minim 32 grupe de cursanți:

– cursuri de formare competente digitale de bază – 60 ore/curs pentru 118 persoane;

– cursuri de formare competențe digitale avansate – 120 ore/curs pentru 158 persoane;

– cursuri de formare competențe digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT- 40 ore/curs pentru 34 persoane.

  1. Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea valorificării potențialului de digitalizare, elaborării și

introducerii de programe de învățare continuă la locul de muncă.

REZULTATE PRECONIZATE

  • Angajatorii vor fi informați privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă prin organizarea a 12 evenimente de conștientizare, la nivelul regiunilor de implementare a proiectului;
  • 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Nord-Vest , cu preponderenţă Satu Mare şi Maramureş, dar şi Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Est, Centru, vor beneficia de programe de formare profesională în domeniul competențelor digitale
  • 32 de întreprinderi vor fi sprijinite în vederea valorificării potențialului de digitalizare, elaborării și introducerii de programe de învățare continuă la locul de muncă.

Informații suplimentare:

Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Satu Mare,  tel: 0261715058

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.