Cartnete ATA

Carnete ATA

Camera de ComerÅ£ ÅŸi Industrie a României este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g, să emită carnete pentru admiterea temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale (ATA).

Carnetul ATA este un document internaÅ£ional, în baza căruia mărfurile aflate în regim de export temporar circulă liber, fără plata unor taxe vamale de tranzit ÅŸi/sau de import.

Categorii de mărfuri care pot fi acoperite de carnetul ATA:

• mărfurile destinate sa fie prezentate sau utilizate la expoziÅ£ii, târguri, congrese sau manifestări similare;
• echipamentul profesional;
• containerele, paletele, ambalajele, mostrele ÅŸi alte mărfuri importate în cadrul unei operaÅ£iuni comerciale;
• mărfurile importate în cadrul unei operaÅ£iuni de producÅ£ie;
• mărfurile importate în scop educativ, ÅŸtiinÅ£ific sau cultural;
• efectele personale ale călătorilor ÅŸi bunurile importate în scop sportiv;
• materialul de propagandă turistică;
• mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră (mărfuri transportate de locuitorii zonelor de frontieră în vederea exercitării meseriei sau profesiunii lor – meÅŸteÅŸugari, medici etc.; efectele personale sau articolele de uz casnic ale locuitorilor din zonele de frontieră, pe care le importă pentru a fi reparate, prelucrate sau transformate; materialul destinat exploatării bunurilor imobile situate în interiorul zonei de frontieră a teritoriului de admitere temporară; materialul ce aparÅ£ine unui organism oficial, importat în cadrul unei acÅ£iuni de prim ajutor (incendiu, inundaÅ£ii etc.);
• mărfurile importate în scop umanitar;
• mijloacele de transport;
• animale.

Carnetul ATA este valabil o perioadă de 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii, la cererea beneficiarului, pentru alte 12 luni, dar nu mai mult de o singura dată.

Pentru eliberarea unui carnet ATA este necesară trimiterea unei cereri către CCIR care să conÅ£ină datele de identificare ca persoană juridică (CUI, numărul de înregistrare la Registrul ComerÅ£ului, adresa, persoana de legătură), precum ÅŸi următoarele elemente:

• scopul călătoriei;
• durata estimată a evenimentului ÅŸi a exportului temporar;
• Å£ara de destinaÅ£ie ÅŸi ţările de tranzit, cu precizarea locurilor în care se realizează controlul vamal (în interior sau la frontieră);
• mijlocul de transport folosit, cu precizarea numărului de înmatriculare;
• responsabilul de carnet;
• o listă în limbile română ÅŸi engleză cu produsele cuprinse pe carnet conÅ£inând denumirea, cantitatea, eventual greutatea, valoarea acestora.

Ţările care au aderat la Convenţia ATA:

Albania, Hungary, Norway, Algeria, Iceland, Pakistan, Andorra, India, Poland, Australia, Iran, Portugal, Austria, Ireland,  Romania, Israel, Russia, Belarus, Italy, Senegal, Belgium/Luxembourg, Japan, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Korea, Singapore, Bulgaria, Latvia, Slovakia, Canada, Lebanon, Slovenia, Chile, Lithuania, South Africa, China, Macao, Spain, Cote d’Ivoire, Macedonia, Sri Lanka, Croatia, Madagascar, Sweden, Cyprus, Malaysia, Switzerland, Czech Republic, Malta, Thailand, Denmark, Mauritius, Tunisia, Estonia, Mexico, Turkey, Finland, Moldova, Ukraine, France, Mongolia, United Arab Emirates, Germany, Montenegro, United Kingdom, Gibraltar, Morocco, United States, Greece, Netherlands, Chinese, Taipei, Hong Kong, China, New Zealand.

Termen de eliberare:

• 3 zile în regim normal;
• mai puÅ£in de 3 zile, în regim de urgenţă.

Tarife (fără TVA):

• 131,00 Euro / carnet;
• 7,00 Euro / filă + 2,5 Lei / filă listată;
• taxă de urgenţă: 55 Euro pentru eliberare carnet ATA în 24h sau 33 Euro pentru eliberare carnet ATA în 48h;
• garanÅ£ie plătită către CCIR în funcÅ£ie de valoarea produselor ÅŸi de Å£ara de destinaÅ£ie.

Legislaţie incidentă:

• Legea 335/2007 modificată ÅŸi completată;
• ConvenÅ£ia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990;
• Legea nr. 395 din 14 iunie 2002 pentru aderarea României la ConvenÅ£ia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990

Consultanţă de specialitate: 30 lei / 30 de minute (fără TVA).

Contact:

DirecÈ›ia Juridică – Departamentul Strategii, Politici, Programe È™i Juridic

tel.: 021 319 01 02
fax: 021 319 01 25
email: dsppj@ccir.ro