Certificate de origine

Camera de ComerÅ£, Industrie si Agricultură Satu Mare este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g,să emită certificate de origine. Certificatul de origine este un document utilizat în comerÅ£ul internaÅ£ional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită Å£ară. Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât ÅŸi pentru programele cu finanÅ£are externă, la nivel naÅ£ional.

Acte necesare obţinerii unui certificat de origine:

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere, însoÅ£it de următoarele documente:

• declaraÅ£ia de origine; • factură externă; • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul ComerÅ£ului; • acreditiv ÅŸi / sau contract; • împuternicire / delegaÅ£ie; • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraÅ£ie vamală, fiÅŸa tehnologică a produsului etc.

Pentru eliberarea certificatelor de origine solicitate în cadrul programelor cu finanÅ£are externă, solicitantul depune un formular-cerere însoÅ£it de următoarele documente:

• declaraÅ£ia de origine; • facturile aferente; • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul ComerÅ£ului; • contractul de finanÅ£are (încheiat între beneficiarul final ÅŸi agenÅ£ia de finanÅ£are); • împuternicire / delegaÅ£ie; • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraÅ£ie vamală, fiÅŸa tehnologică a produsului etc.

Toate documentele de mai sus se depun în original sau copie conformă cu originalul (după caz).

Tarife certificate de origine (TVA inclusă):

Nemembrii  438 lei

Membrii VIP  350,4 lei

Membrii  Profesional 390 lei

Membrii  Clasic 414 lei.

Un set de documente se poate compune din: • certificat de origine; • certificat de origine ÅŸi alte documente pentru comerÅ£ul internaÅ£ional.

Legislaţie incidentă:

• Legea 335/2007 modificată ÅŸi completată; • Reg. CEE nr. 2913/1992 – Codul vamal comunitar; • Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziÅ£ii de aplicare a Codului Vamal Comunitar; • Ghidul pentru emiterea certificatelor de origine – Eurochambres mai 2008.

Contact:  DirecÈ›ia Juridică   tel.: 0261 710790 –  interior 117  ;  fax: 021.715060

e-mail: cameradecomert.satumare@yahoo.com